Przejdź do treści

Usługa finansowania online

Płatność w ratach z Alma

Płatność ratalna/odroczona jest dostępna za pośrednictwem naszego partnera Alma. Bezpieczeństwo płatności zapewnia Alma i jej dostawcy usług. Wszystkie płatności są chronione przez 3D Secure.

Kwota zakupów
  • D+30: Tylko zakupy o wartości od 50 do 2000 euro kwalifikują się do płatności w Alma.
  • D+15: Tylko zakupy o wartości od 50 do 2000 euro kwalifikują się do płatności w Alma.
  • P3X: Tylko zakupy o wartości od 50 do 2000 EUR kwalifikują się do płatności w Alma.
  • P4X: Tylko zakupy o wartości od 100 do 2000 EUR kwalifikują się do płatności w Alma.
  • P10X: Tylko zakupy o wartości od 500 € do 2000 € kwalifikują się do płatności w Alma.
Koszty

Płacąc w Alma na raty Klient nie ponosi żadnych opłat. Z wyjątkiem następujących przypadków:

  • W przypadku odroczonej płatności D+15: 1,35% za transakcję
  • W przypadku płatności odroczonej D+30: 0,80% za transakcję
  • P4X: 2,35% wartości transakcji
  • P10X: 6,2% wartości transakcji

Alma jest menedżerem telepłatności i zgodnie z postanowieniami art. 1316 i nast.

Zakończenie

Każde wypowiedzenie OWH wiążące Sprzedawcę i klienta pociąga za sobą rozwiązanie OWH pomiędzy Alma a klientem.

Płatność kredytem z Alma

Zapłata

Płatność kredytem jest dostępna dla opłacenia swoich zakupów za pośrednictwem naszego partnera Alma, realizacja płatności jest uwarunkowana podpisaniem umowy kredytowej oferowanej przez Almę. Sprzedający z góry akceptuje udzielenie kredytu zawartego pomiędzy Alma a klientem zgodnie z art. L312-46 Kodeksu Konsumenckiego. Jeżeli Alma wyrazi zgodę na udzielenie kredytu klientowi, kwota zostanie zapłacona kredytem zgodnie z art. L312-45 kodeksu konsumenta. Odmowa przez Almę uznania zamówienia może skutkować anulowaniem zamówienia, chyba że klient wyrazi zgodę na płatność gotówką. Wypowiedzenie Regulaminu wiążącego Sprzedawcę i klienta skutkuje rozwiązaniem umowy kredytowej pomiędzy Almą a klientem. W przypadku odstąpienia Klientom zostaną zwrócone koszty i odsetki zgodnie z regulaminem.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo płatności zapewnia Alma i jej dostawcy usług. Wszystkie płatności są chronione przez 3D Secure. Alma jest menedżerem telepłatności i zgodnie z postanowieniami art. 1316 i nast.

Szczególny przypadek

W przypadku umowy sprzedaży lub świadczenia usług z sukcesywną realizacją lub dostarczanych w dość długich terminach, Sprzedający musi określić w swoich OWS moment rozpoczęcia dostawy lub dostawy, po więcej szczegółów można kontaktować się z zespołami. na  support@getalma.pl.

Ostrzeżenie

Alma nie upoważnia do korzystania z ich usług przy zakupie noży, akcesoriów do broni lub samoobrony. Oczywiście bezpieczna płatność kartą kredytową pozostaje dostępna.