Przejdź do treści

Warunki usługi

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (GTU) mają zastosowanie do wszystkich witryn handlu elektronicznego obsługiwanych przez Welkit sarl, w tym między innymi welkit.fr, welkit-planet.fr, welkit-admin.com, welkit.be, welkit.ch, welkit .de, welkit.it, welkit.es, welkit.nl, welkit.pl, welkit.com itp.

ARTYKUŁ 1: PRZEDMIOT

Niniejsze warunki użytkowania zawierane są pomiędzy dowolnym użytkownikiem Internetu przeglądającym Internet lub mającym dostęp do funkcjonalności Serwisu (dalej zwanym „Internetu”) a Welkit.

Strona internetowa www.welkit.fr (zwana dalej „Witryną”) jest opublikowana i obsługiwana przez firmę Welkit sarl, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowany w RCS w Vannes pod numerem 950 566 000 i których siedziba znajduje się pod adresem 2525 Rue de Brocéliande 56380 Guer-Coëtquidan Bellevue FRANCJA.

Na potrzeby niniejszego Regulaminu Klientem jest pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zakupu w Serwisie jako konsument.

Produkty oferowane na Stronie to produkty wyposażenia wojskowego i outdoorowego.

Korzystanie z Witryny oznacza bezwarunkową akceptację Regulaminu przez użytkownika Internetu. Z niniejszymi Warunkami i Warunkami można zapoznać się w dowolnym momencie w Witrynie i znajdują się one na dole strony. Wersja obowiązującego Regulaminu jest wersją obowiązującą w dniu żeglugi.

ARTYKUŁ 2 - FUNKCJE SERWISU I ROLA WELKIT

2.1 FUNKCJE STRONY

Z poziomu Serwisu internauta może w szczególności:

 • Poznaj artykuły i usługi oferowane przez firmę Welkit;
 • Dokonuj zakupów zgodnie z Regulaminem Witryny;
 • Publikować opinie o przedmiotach sprzedawanych w Serwisie (po zakupie lub korzystaniu z produktu lub usługi);
 • Publikowanie zdjęć i/lub filmów związanych z przedmiotami sprzedawanymi w Witrynie;
 • Uczestniczyć w różnych grach i konkursach oferowanych przez Witrynę;
 • Dostęp i odpowiadanie na pytania i/lub odpowiedzi innych użytkowników dotyczące produktów i usług oferowane na Stronie;

Lista funkcji jest podana wyłącznie w celach informacyjnych. Serwis zastrzega sobie prawo do dodawania lub usuwania, czasowo lub na stałe, bez zgody internauty.

2.2 ROLA WELKIT

Na swojej stronie handlowej Welkit sprzedaje produkty ze swojego katalogu (produkty marki Welkit i/lub produkty marki osób trzecich). Sprzedawcą i bezpośrednim kontrahentem Klienta jest w tym przypadku Welkit.

ARTYKUŁ 3 - DOSTĘP DO SERWISU I FUNKCJI

Dostęp do Serwisu jest bezpłatny dla wszystkich użytkowników Internetu. W ten sposób każdy użytkownik Internetu może bezpłatnie zapoznać się z produktami wymienionymi w Witrynie.

Niektóre funkcjonalności, takie jak wyświetlanie cen, zamawianie produktów/usług, śledzenie zamówień, a nawet składanie recenzji wymagają założenia konta i są zastrzeżone dla Klientów.

3.1 KONTO KLIENTA WELKIT

Założenie Konta jest dla Klienta bezpłatne. Ten ostatni zobowiązuje się do dostarczania Welkit dokładnych i aktualnych danych.

Klient może utworzyć tylko jedno konto Klienta w Serwisie.

Konto Klienta jest osobiste. W związku z tym Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania podjęte z jego konta.

Obowiązkiem Klienta jest powiadomienie działu obsługi klienta Welkit, jeśli zauważy jakiekolwiek użycie oszukał jego konto lub podejrzewa, że jego identyfikatory mogły zostać ujawnione. Rzeczywiście Welkit nie ma możliwości weryfikacji tożsamości osób mających dostęp do Serwisu i do konta Klienta.

Dlatego Welkit nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieuczciwe wykorzystanie konta klienta przez osobę trzecią.

3.2 USUWANIE KONTA KLIENTA WELKIT

Welkit zastrzega sobie prawo do usunięcia lub czasowego zablokowania konta Klienta, w szczególności w przypadku nieprzestrzegania powyższych zastrzeżeń, naruszenia artykułu „ZACHOWANIA NA STRONIE” lub obowiązku zapłaty za zamówienia.

Klient może zażądać usunięcia swojego konta. W tym celu musi skontaktować się z obsługą klienta Welkit.

Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku usunięcia swojego konta z jakiejkolwiek przyczyny, nie będzie już miał dostępu do wszystkich funkcjonalności Serwisu, a w szczególności możliwości zamawiania Produktów lub dostępu do swojej historii zakupów.

ARTYKUŁ 4 - PŁATNOŚĆ

Płatność za zamówienia dokonywana jest bezpośrednio za pośrednictwem Serwisu zgodnie z warunkami przewidzianymi przez naszą Warunki sprzedaży.

ARTYKUŁ 5 - WŁASNYINTELEKTUALNE LATO

5.1 TREŚCI UDOSTĘPNIANE ONLINE PRZEZ KLIENTÓW

Cała Treść (w tym tekst, komentarze, pliki, obrazy, zdjęcia, filmy, utwory itp.), ewentualnie podlegająca prawom własności, własności intelektualnej, prawom do wizerunku lub innym prawom prywatnym pozostaje własnością Użytkownika, z zastrzeżeniem przyznanych ograniczonych praw na podstawie licencji określonej poniżej do firmy Welkit lub zastosowania, w indywidualnych przypadkach, innych szczegółowych warunków uprzednio zaakceptowanych dla określonych usług potencjalnie dostępnych na stronach firmy Welkit. Użytkownicy mogą swobodnie publikować lub nie takie Treści w Serwisie, w szczególności za pośrednictwem usługi „Udostępnianie zdjęć” i akceptują, że te Treści stają się publiczne i swobodnie dostępne, w szczególności w Internecie. Przyjmują do wiadomości, zobowiązują się i gwarantują, że posiadają wszelkie prawa i upoważnienia niezbędne do takiej publikacji na Stronie, w szczególności zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz prawami do poszanowania prywatności, własności, własności intelektualnej, wizerunku, umów lub jakichkolwiek innych Natura. Poprzez taką publikację w Serwisie Użytkownicy mają świadomość, że biorą na siebie odpowiedzialność jako wydawcy Treści w rozumieniu przepisów prawa i udzielają na rzecz Welkit, na cały okres ich publikacji, licencji niewyłącznej, nieodpłatnej , na całym świecie, w tym prawa do powielania, przedstawiania, ładowania, wyświetlania, wykonywania, przesyłania, przechowywania, a także do udzielania sublicencji, w szczególności do jej spółek zależnych, partnerów technicznych i innych użytkowników Witryny.

Użytkownicy wyrażają również zgodę na powiązanie ich nazwy z Treścią i akceptują, że takie powiązanie nie zawsze ma miejsce. Publikując, użytkownicy wyrażają zgodę na automatyczne udostępnienie Treści w Internecie, w szczególności na innych witrynach i/lub blogach i/lub stronach internetowych firmy Welkit, w tym w szczególności na stronach sieci społecznościowych Welkit lub użytkownikach witryn Welkit które mogą udostępniać określone Treści. Użytkownicy mogą poprosić Welkit o zaprzestanie ich publikacji.

Zamieszczając recenzję lub komentarz na kartach produktów Witryny, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ta recenzja staje się publiczna i przyznaje witrynom firmy Welkit i jej należycie autoryzowanym partnerom prawo do używania, przechowywania, publikowania, tłumaczenia, tworzenia prac pochodnych, wykorzystywania, rozpowszechniania i wyświetlania treści w całości lub w części opinii i/lub komentarza, w ramach ewentualnej ochrony w ramach praw własności intelektualnej, z których mogliby skorzystać, oraz posługiwania się nazwiskiem i/lub imieniem podanym wraz z opinia lub komentarz do wszelkich celów, w szczególności handlowych i reklamowych, we wszystkich mediach, w szczególności w Internecie, e-mailach (papierowych i/lub online), wyświetlaczach, oznakowaniu, reklamach w punktach sprzedaży, ulotkach, reklamach, czasopismach, telewizji i media radiowe i podobne media na całym świecie przez okres 10 lat.

5.2 WŁASNEWELKIT INTELEKTUALNE LATO

Niniejsza witryna jest chroniona prawem własności intelektualnej, w tym prawami autorskimi, projektami i modelami, znakami towarowymi, nazwami domen, patentami, know-how, oprogramowaniem lub bazami danych. Welkit sarl i/lub jej partnerzy pozostają właścicielami wszystkich tych treści i powiązanych praw.

Na te treści Welkit sarl udziela użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, odwołalnej licencji, bez prawa do udzielania podlicencji na prosty dostęp, nawigację i użytkowanie związane z tą stroną. Niniejsza licencja nie daje Ci żadnych innych praw, w szczególności komercyjnego wykorzystywania tych treści.

ARTYKUŁ 6 - DONNDANE OSOBISTE

Welkit zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, w szczególności ustawą nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącą przetwarzania danych, plików i wolności (dalej „Przetwarzanie danych i wolność”) oraz rozporządzeniem (UE ) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”).

Polityka prywatności Welkit to dostępny tutaj.

ARTYKUŁ 7 - POSTĘPOWANIE NA SERWISIE

Przeglądając i korzystając z usług Serwisu, internauta ma w szczególności zakaz:

 • popełnić wszelkie nielegalne działania;
 • Wydobyć lub zbierać dane osobowe od użytkowników Witryny w jakikolwiek sposób;
 • Wyodrębniać, nagrywać lub wykorzystywać, do celów innych niż tylko wyświetlanie podczas przeglądania tej Witryny, treści stron trzecich podlegających prawom własności intelektualnej, odnoszących się do prywatności, danych osobowych lub praw do wizerunku;
 • Przechowywać, rozpowszechniać lub publikować treści niezgodnych z prawem, szkodliwych, obraźliwych, rasistowskich, nawołujących do nienawiści, rewizjonistycznych, sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszających prywatność lub naruszających prawa prywatne osób trzecich, w szczególności prawa do wizerunku osób i własności, prawo do własności intelektualnej lub prawa do poszanowania życia prywatnego.
 • Przechowywać, rozpowszechniać lub publikować jakichkolwiek informacji ujawniających bezpośrednio lub pośrednio ich poglądy polityczne, filozoficzne lub religijne, przynależność do związków zawodowych, stan zdrowia lub orientację seksualną;
 • Przesyłaj treści w imieniu strony trzeciej;
 • Podszywać się pod osobę trzecią i/lub publikować jakiekolwiek dane osobowe osoby trzeciej;
 • Przechowuj, rozpowszechniaj lub publikuj treści, które mogą bezpośrednio lub pośrednio zaszkodzić interesom firmy Welkit.

Co do zasady internauta zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich zachowań sprzecznych z etyką wojskową lub wartościami i interesami firmy Welkit.

ARTYKUŁ 8 - USUNIĘCIE TREŚCI

Welkit może zakończyć dowolną rejestrację i/lub usunąć dowolny profil i/lub dowolne treści i/lub informacje publikowane w Witrynie i/lub zabronić korzystania z Witryny i/lub dostępu do niej, gdy dowie się o niezgodności ze strony Użytkownika niniejszych ogólnych warunków użytkowania lub z przyczyn technicznych. Tej modyfikacji lub usunięcia można dokonać bez powiadomienia, bez uprzedniego powiadomienia lub ostrzeżenia, w dowolnym czasie i według wyłącznego uznania Welkit.

Użytkownik ma również prawo do usunięcia swoich Treści zamieszczonych w Serwisie. W tym celu musi złożyć wniosek o wycofanie Treści pocztą elektroniczną na adres contaact@welkit.com.

Wszelkie uzasadnione i uzasadnione żądania zostaną rozpatrzone przez Welkit tak szybko, jak to możliwe, bez możliwości zagwarantowania przez Welkit natychmiastowego usunięcia dostępu do treści, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Welkit nie może ponosić w tym zakresie żadnej odpowiedzialności, w szczególności ze względu na czas zobowiązany do rozpatrzenia jego żądania, ograniczenia technicznego lub istotnej niemożności udzielenia na nie odpowiedzi, w szczególności w przypadku przejęcia Treści przez osoby trzecie.

ARTYKUŁ 9 - ODPOWIEDZIALNOŚĆJEGO

9.1 ODPOWIEDZIALNOŚĆKLUCZ OPERATORA

Za konsultacje i korzystanie z Witryny odpowiada Użytkownik. Witryna może zawierać łącza do witryn osób trzecich. Klikając w te linki, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Welkit nie może zagwarantować ich zawartości, w związku z czym wyraża zgodę na dostęp do nich na własne ryzyko. W związku z tym Welkit nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z dostępu do Witryny i/lub korzystania z niej oraz zawartych w niej informacji.

Użytkownik jest ponadto informowany, że Welkit może być zobowiązany do czasowego przerwania dostępu do Serwisu z przyczyn technicznych, w szczególności z przyczyn konserwacyjnych. Użytkownik akceptuje te przerwy i zrzeka się wszelkich roszczeń w tym zakresie. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika oznacza znajomość i akceptację cech i ograniczeń technologii nieodłącznie związanych z Internetem, w szczególności w odniesieniu do czasów odpowiedzi w celu skonsultowania się z serwerem hostującym Witrynę lub zapytania, wydajności technicznej, ryzyka przerw i, bardziej ogólnie, wszelkiego ryzyka związanego z transmisją danych.

Dlatego Welkit nie może być w żaden sposób pociągany do odpowiedzialności, bez wyczerpującej listy:

 • Wszelkie informacje przeglądane w Witrynie, które nie są publikowane przez Welkit
 • Wszelkie awarie sieci uniemożliwiające prawidłowe działanie Witryny
 • Utrata jakichkolwiek danych
 • Awaria dowolnej aplikacji lub oprogramowania
 • Konsekwencje wszelkich wirusów komputerowych, błędów, anomalii lub awarii
 • Wszelkie uszkodzenia komputera Użytkownika.

9.2 ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na zwolnienie firmy Welkit z odpowiedzialności i rękojmię za wszelkie szkody, koszty i wydatki, bezpośrednie i pośrednie, wynikające z:

 • Wszelkie roszczenia osób trzecich dotyczące jakichkolwiek treści zamieszczonych w jej imieniu, w szczególności za naruszenie prawa do treści publikowanych przez Użytkownika w Serwisie lub przestępstwa prasowe w stosunku do elementów przesyłanych lub publikowanych w Serwisie;
 • Wszelkie działania związane z uczestnictwem w Witrynie sprzeczne z niniejszymi warunkami ogólnymi, w tym w celach oszukańczych;
 • Naruszenie niniejszych Warunków korzystania z Witryny.

Welkit pragnie poinformować swoich Użytkowników o publikowaniu Treści, takich jak ujęcia lub inne zdjęcia Użytkowników. Welkit zwraca uwagę Użytkowników na potrzebę publikowania lub udostępniania zdjęć, obrazów lub filmów, które szanują i przestrzegają etyki wojskowej i wartości korporacyjnych Welkit.

ARTYKUŁ 10 – MODYFIKACJA OWU

Welkit zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji Ogólnych Warunków Użytkowania bez uprzedzenia. Aby otrzymywać informacje o tych możliwych modyfikacjach, Welkit zaleca Użytkownikowi regularne zapoznawanie się z Regulaminem, Informacjami prawnymi, Regulaminem i polityką prywatności witryny.