Przejdź do treści

Warunki sprzedaży

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (GTC) mają zastosowanie do wszystkich witryn handlu elektronicznego obsługiwanych przez Welkit sarl, w tym między innymi welkit.fr, welkit-planet.fr, welkit-admin.com, welkit.be, welkit.ch, welkit .de, welkit.it, welkit.es, welkit.nl, welkit.pl, welkit.com itp.

ARTYKUŁ 1: PRZEDMIOT

Celem niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży jest z jednej strony poinformowanie potencjalnego nabywcy o warunkach, na jakich sprzedawca (dalej „Welkit” lub „sprzedawca”) prowadzi sprzedaż i dostawę produktów zamówionych na jedna z witryn Welkit (dalej i przed „stroną”) a z drugiej strony do określenia praw i obowiązków stron w związku ze sprzedażą produktów przez Welkit na rzecz konsumenta (powyżej i dalej „kupujący”). Dotyczą one, bez ograniczeń i zastrzeżeń, całej sprzedaży produktów oferowanych przez Welkit w jej witrynach e-commerce. 

W związku z tym fakt, że kupujący zamówił produkt oferowany do sprzedaży na jednej z witryn Welkit, oznacza pełną akceptację niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, z którymi kupujący potwierdza, że zapoznał się z nimi wcześniej i oświadcza, że jest pełnoletni i posiada zdolność do czynności prawnych. do zawarcia umowy, co pozwala mu na złożenie zamówienia w witrynie Welkit.

Welkit zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Niemniej jednak Ogólne Warunki Sprzedaży mające zastosowanie do zamówienia to te zaakceptowane przez kupującego w chwili składania zamówienia. Datą wejścia w życie Regulaminu jest data jego opublikowania w Internecie. 

ARTYKUŁ 2 - TOŻSAMOŚĆ SPÓŁKI

Nom: WELKIT
Adres: 2525 Rue de Brocéliande 56380 Guer-Coëtquidan Bellevue FRANCJA
Forma prawna: SARL, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
VAT wewnątrzwspólnotowy: FR56950566000
Numer RCS: 950 566 000 Zawory RCS
Kapitał społeczny : 459 300,92 €
E-mail: contact@welkit.com

ARTYKUŁ 3 - ZAMÓWIENIA

3,1 stawki

Ceny sprzedaży produktów sprzedawanych online w witrynie Welkit są cenami obowiązującymi w chwili złożenia zamówienia przez kupującego. Ceny te mogą zostać zmienione przez Welkit w dowolnym momencie. Ta modyfikacja zostanie wskazana kupującemu przed złożeniem zamówienia na karcie produktu i w koszyku kupującego. 

VAT jest naliczany według stawki obowiązującej w momencie złożenia zamówienia. Ceny produktów prezentowane na stronie Welkit nie zawierają kosztów przesyłki. Zostaną one zwrócone do wiadomości internauty na ekranie podsumowania podczas zatwierdzania zamówienia. 
Różne metody wysyłki są podane poniżej w Regulaminie i są przywoływane w każdej witrynie; mogą być w każdej chwili modyfikowane przez Welkit. 

3.2 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Kupujący może wybrać jeden lub więcej produktów z różnych kategorii oferowanych na stronie Welkit.

Welkit może w każdym czasie modyfikować asortyment produktów oferowanych do sprzedaży na swoich stronach, w zależności w szczególności od ograniczeń związanych z jego dostawcami, bez uszczerbku dla zamówień składanych przez kupującego. Zgodnie z art. L.111-1 kodeksu konsumenckiego, przed złożeniem zamówienia kupujący może zapoznać się na stronie Welkit z podstawowymi cechami produktu(ów), które chce zamówić.

Produkty są zgodne z obowiązującym prawem francuskim. Welkit nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niezgodności z ustawodawstwem kraju, w którym produkt będzie dostarczony (np. w przypadku zakazu produktu...). Do kupującego należy sprawdzenie z lokalnymi władzami kraju dostawy produktów możliwości importu lub korzystania z produktów i usług, które planuje zamówić.

3.3 DOSTĘPNOŚĆ

Oferty prezentowane przez Welkit są ważne tak długo, jak są ogłaszane na jego stronach iw granicach dostępnych stanów magazynowych.

W każdym przypadku oraz w przypadku całkowitej lub częściowej niedostępności produktów po złożeniu zamówienia, kupujący zostanie poinformowany drogą e-mailową o niedostępności produktu oraz o całkowitym lub częściowym anulowaniu zamówienia. Kupujący może również, w stosownych przypadkach, wybrać jeden lub więcej elementów zamiennych w zależności od dostępności w magazynie.

3.4 ZAMÓWIENIE

Każde zamówienie oznacza akceptację niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Ogólnych Warunków Użytkowania oraz Polityki Prywatności, bez uszczerbku dla szczegółowych warunków umownych zawartych pomiędzy stronami.

Kupujący przed potwierdzeniem zamówienia ma możliwość sprawdzenia szczegółów swojego projektu zamówienia i poprawienia ewentualnych błędów.

Umowa sprzedaży na odległość zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez kupującego poprzez kliknięcie przycisku „zapłać” (dalej i powyżej „zamówienie”). Uznaje się, że świadomie zaakceptował treść i warunki danego zamówienia, a w szczególności niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, fakt, że jego zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty z jego strony, ceny, objętości, cechy, ilości i dostawę czasy produktów oferowanych do sprzedaży i zamawianych przez kupującego. Po złożeniu zamówienia internauta otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem, która to wiadomość e-mail z potwierdzeniem stanowi między stronami umowę sprzedaży. W tym momencie płatność została autoryzowana przez internautę i jest pobierana z jego rachunku bankowego.

Po zatwierdzeniu tego kroku kupujący nie będzie już mógł anulować swojego zamówienia. Sprzedaż będzie ostateczna (z zastrzeżeniem skorzystania przez kupującego z prawa odstąpienia od umowy na warunkach przewidzianych w niniejszych OWS). Zmiana statusu zamówienia zostanie potwierdzona kupującemu drogą mailową.

Welkit zaleca kupującemu przechowywanie tych e-maili na papierze lub komputerze. Kupujący jest informowany, że wiadomości e-mail wysyłane są na adres e-mail podany przez kupującego podczas zakładania konta. Welkit nie ponosi również odpowiedzialności w przypadku pomyłki we wpisaniu adresu e-mail lub nieotrzymania wiadomości potwierdzającej zamówienie. W takim przypadku sprzedaż zostanie uznana za ostateczną, z wyjątkiem przypadku anulowania zamówienia przez Welkit, w szczególności z powodu niedostępności produktów. Kupujący może jednak skorzystać z prawa odstąpienia od umowy na warunkach przewidzianych w niniejszych OWS.

Welkit zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub anulowania realizacji zamówienia i/lub dostawy, bez względu na charakter i poziom realizacji, w przypadku braku płatności lub częściowej zapłaty jakiejkolwiek kwoty należnej od kupującego, w przypadku incydentu płatniczego lub w przypadku oszustwa lub próby oszustwa związanego z korzystaniem z jednej z witryn Welkit, w tym w przypadku poprzednich zamówień.

ARTYKUŁ 4 - PŁATNOŚĆ

Kupujący gwarantuje Welkit, że posiada niezbędne uprawnienia do korzystania z metody płatności, którą wybrał dla swojego zamówienia podczas rejestracji zamówienia. Ponadto kupujący oświadcza, że jest pełnoletni i posiada zdolność prawną do zawierania umów, co umożliwia mu złożenie zamówienia w serwisie Welkit.

4.1 SPOSOBY PŁATNOŚCI NA STRONIE

4.1.1 Karta bankowa

Karty bankowe akceptowane na stronie Welkit to: Carte Bleue, Visa, American Express i Master Card. 

4.1.2 Karta podarunkowa Welkit

Karta podarunkowa Welkit jest zdematerializowana i wysyłana e-mailem, może być wykorzystana na stronie, w której została wygenerowana, tylko raz lub więcej razy, do wysokości jej kredytu w momencie złożenia zamówienia. 

Karta podarunkowa nie może być wykorzystana do zakupu innych kart podarunkowych.

4.1.3 Paypal

Kupujący może użyć swojego konta PayPal, aby zapłacić za swoje zamówienia w Witrynie.

4.1.4 Mieć online

Kredyty online to kredyty wydawane wyłącznie przez firmę Welkit i przeznaczone do wykorzystania przez ich beneficjenta tylko w witrynie Welkit, na której zostały wygenerowane. Wydawane są w formie wirtualnej karty podarunkowej i są ważne przez rok od daty wystawienia, nie podlegają wymianie na gotówkę ani żadną inną formę płatności.

4.1.5 Płatność w ratach lub odroczona z Alma

Płatność ratalna/odroczona jest dostępna za pośrednictwem naszego partnera Alma. Bezpieczeństwo płatności zapewnia Alma i jej dostawcy usług. Wszystkie płatności są chronione przez 3D Secure.

Kwota zakupów

 • Odroczona płatność D+30: Tylko zakupy o wartości od 50 € do 2000 € kwalifikują się do płatności w Alma.
 • Odroczona płatność D+15: Tylko zakupy o wartości od 50 € do 2000 € kwalifikują się do płatności w Alma.
 • Płatność w 3X: Tylko zakupy o wartości od 50 do 2000 € kwalifikują się do płatności w Alma.
 • Płatność w 4X: Tylko zakupy o wartości od 100 € do 2000 € kwalifikują się do płatności w Alma.
 • Płatność w 10X: Tylko zakupy o wartości od 500 € do 2000 € kwalifikują się do płatności w Alma.

Koszty

Płacąc w Alma na raty kupujący nie ponosi żadnych opłat. Z wyjątkiem następujących przypadków:

 • Odroczona płatność D+15: 1,35% na transakcję
 • Odroczona płatność D+30: 0,80% na transakcję
 • Płatność w 4X: 2,35% za transakcję
 • Płatność w 10X: 6,2% za transakcję

Alma jest menedżerem telepłatności i zgodnie z postanowieniami art. 1316 i nast.

Każde wypowiedzenie OWH wiążące sprzedającego i kupującego pociąga za sobą rozwiązanie OWH pomiędzy Alma a kupującym.

4.1.6 Płatność kredytem w Alma

Płatność kredytem jest dostępna dla opłacenia swoich zakupów za pośrednictwem naszego partnera Alma, realizacja płatności jest uwarunkowana podpisaniem umowy kredytowej oferowanej przez Almę. Sprzedający z góry akceptuje udzielenie kredytu zawartego pomiędzy Alma a kupującym zgodnie z art. L312-46 Kodeksu Konsumenckiego. Jeśli Alma wyrazi zgodę na udzielenie kredytu kupującemu, kwota zostanie zapłacona w formie kredytu zgodnie z art. L312-45 kodeksu konsumenta. Odmowa przez Almę uznania zamówienia może skutkować anulowaniem zamówienia, chyba że kupujący wyrazi zgodę na płatność gotówką. Każde wypowiedzenie OWH wiążące sprzedającego i kupującego prowadzi do rozwiązania umowy kredytowej pomiędzy Almą a kupującym. W przypadku odstąpienia od umowy, koszty i odsetki nabywcy zostaną im zwrócone zgodnie z regulaminem.

Bezpieczeństwo płatności zapewnia Alma i jej dostawcy usług. Wszystkie płatności są chronione przez 3D Secure. Alma jest menedżerem telepłatności i zgodnie z postanowieniami art. 1316 i nast.

W przypadku umowy sprzedaży lub świadczenia usług z sukcesywną realizacją lub dostarczanych w dość długich terminach, Sprzedający musi określić w swoich OWS moment rozpoczęcia dostawy lub dostawy, po więcej szczegółów można kontaktować się z zespołami. na support@getalma.eu.

4.1.7 Bitcoin i inne kryptowaluty

Welkit daje możliwość płacenia Bitcoinem i innymi kryptowalutami za pośrednictwem bezpiecznej aplikacji Coinbase Commerce.

4.2 ŚRODKI PŁATNOŚCI I OGRANICZENIA

4.2.1 Czeki i gotówka

Żadna płatność czekiem lub gotówką nie będzie autoryzowana na stronie Welkit. Żadne zamówienie nie może być brane pod uwagę i dlatego zostanie natychmiast anulowane.

4.2.2 Paypal i Alma

PayPal i Alma nie zezwalają na korzystanie ze swoich usług płatniczych przy zakupie noży, akcesoriów do broni, samoobrony i podobnych akcesoriów. Płatność kartą kredytową jest nadal dostępna dla tego rodzaju zakupu.

4.2.3 Ograniczenia według kraju

Niektóre metody płatności nie są dostępne w zależności od kraju docelowego, więc Alma będzie dostępna tylko w przypadku zakupów we Francji i Belgii.

4.3 SPRZEDAŻ ADMINISTRACYJNA I B2B

Wszelkie nakazy administracyjne (poniżej i przed „ Administrator sprzedaży ») lub dla profesjonalisty (dalej i przed „B2B”) firma będzie musiała zostać uregulowana przed jej spedycją. Firma Welkit zastrzega sobie prawo do zażądania pełnej zapłaty za zamówienie po jego zatwierdzeniu, w przypadku każdego zamówienia na pozycje niewymienione na stronie Welkit. 

Autoryzowane płatności za sprzedaż administracyjną i B2B to płatności kartą kredytową, przelewem bankowym lub zleceniem administracyjnym.

Firma Welkit może przyznać kupującemu, w zależności od jego potrzeb i historii, linię kredytową. Jakiekolwiek opóźnienie w płatności i/lub przekroczenie linii kredytowej bez uprzedniej zgody Welkit skutkować będzie zamknięciem linii kredytowej, dodatkowo postanowienia umowne przewidziane na wypadek opóźnień w płatnościach i określone poniżej.

4.3.1 Rabat

W przypadku wcześniejszej płatności rabat nie zostanie przyznany.

4.4 WARUNKI PŁATNOŚCI

Wszystkie zamówienia są płatne. Zamówienia są płatne w walucie wskazanej na stronie, z uwzględnieniem wszystkich podatków i obowiązkowych składek. Wszelkie opłaty bankowe pozostają w gestii kupującego (w tym w przypadku zwrotu). 

4.4.1 Spóźniona płatność

W przypadku całkowitego lub częściowego braku zapłaty za towar dostarczony w dniu odbioru, kupujący zobowiązany jest zapłacić Welkit karę za zwłokę w wysokości trzykrotności ustawowych odsetek. Zatrzymana stopa interesu prawnego to stawka obowiązująca w dniu dostawy towaru. Od 1 stycznia 2015 r. ustawowe oprocentowanie będzie aktualizowane co 6 miesięcy (Zarządzenie nr 2014-947 z dnia 20 sierpnia 2014 r.). Kara ta jest naliczana od kwoty zawierającej podatek VAT od kwoty pozostałej do zapłaty i biegnie od dnia wymagalności ceny bez konieczności wcześniejszego formalnego zawiadomienia.

Oprócz odszkodowania za zwłokę każda kwota, w tym kaucja, nie wpłacona w terminie, automatycznie spowoduje wypłatę ryczałtowego odszkodowania w wysokości 40 euro z tytułu kosztów windykacji. Art. 441-6, I par. 12 i D. 441-5 Kodeksu Handlowego.

Welkit zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub anulowania realizacji zamówienia i/lub dostawy, bez względu na charakter i poziom realizacji, w przypadku braku płatności lub częściowej zapłaty jakiejkolwiek kwoty należnej od kupującego, w przypadku incydentu płatniczego lub w przypadku oszustwa lub próby oszustwa związanego z korzystaniem z witryny Welkit, w tym w przypadku poprzednich zamówień.

4.4.2 Kary umowne

W przypadku, gdyby firma Welkit wezwała osobę trzecią do odzyskania długu, zastrzega sobie prawo do obciążenia wierzyciela kosztami windykacji. Koszty te wynoszą około 15% kwoty, w tym podatek od roszczenia, przy minimalnej stawce ryczałtowej 300 euro za roszczenie.

4.4.3 Klauzula zachowania tytułu

Firma Welkit zachowuje własność sprzedanego towaru do czasu pełnej zapłaty ceny, kwoty głównej i akcesoriów. W związku z tym, jeśli kupujący zostanie objęty postępowaniem komisarycznym lub likwidacją sądową, firma Welkit zastrzega sobie prawo do dochodzenia w ramach procedury zbiorowej za sprzedany towar i pozostał niezapłacony.

4.5 BEZPIECZEŃSTWO W TRANSAKCJACH PŁATNICZYCH

W ramach walki z oszustwami internetowymi informacje dotyczące zamówienia kupującego mogą być przekazywane dowolnej osobie trzeciej upoważnionej przez prawo lub wskazanej przez Welkit wyłącznie w celu weryfikacji tożsamości kupującego, ważności zamówienia, sposobu wykorzystana płatność i przewidywana dostawa.

Po tej kontroli Welkit zastrzega sobie prawo do zażądania kserokopii dowodu osobistego kupującego i/lub wszelkich informacji dotyczących tożsamości kupującego. Każdemu kupującemu przysługuje prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych osobowych, które go dotyczą, a przetwarzanych przez Welkit, na warunkach przewidzianych w polityce prywatności.

Welkit korzysta z kilku bezpiecznych narzędzi płatniczych, zwanych „Payplug”, „PayPal”, „Alma”, „Coinbase Commerce”. Bezpieczeństwo płatności opiera się na uwierzytelnieniu kupującego i poufności wszystkich danych. Aby zapewnić to bezpieczeństwo, te różne narzędzia płatnicze wykorzystują sprawdzone techniki kryptograficzne i są zgodne z różnymi przepisami bankowymi obowiązującymi we Francji i Unii Europejskiej.

ARTYKUŁ 5 - DOSTAWA I ODBIÓR

5.1 ZASADY OGÓLNE

Produkty zamówione przez kupującego zgodnie z niniejszymi OWS zostaną dostarczone na adres wskazany przez kupującego jako adres dostawy w zamówieniu („adres dostawy”).

Welkit dostarcza przesyłki do wszystkich krajów na świecie, w tym terytoriów zamorskich i wojskowego sektora pocztowego. Wszystkie zamówienia są przygotowywane i wysyłane wewnętrznie z centrum logistycznego Welkit z siedzibą w Guer-Coëtquidan we Francji. Żadne przygotowania ani wysyłka nie są realizowane przez podwykonawcę, z wyjątkiem dostaw specjalnych, takich jak zamówienia z mocnymi szafami.

5.2 METODY DOSTAWY

Wymienione poniżej metody dostawy nie są oferowane dla wszystkich produktów, dlatego może się zdarzyć, że niektóre metody dostawy nie są oferowane kupującemu w ramach jego zamówienia.

5.2.1 Dostawa na terenie Francji metropolitalnej

Dostawa do domu

 • Colissimo:

Paczka zawierająca zamówione i opłacone produkty jest deponowana w skrzynce pocztowej na adres dostawy podany przez kupującego.

W przypadku, gdy skrzynka pocztowa jest niewystarczających rozmiarów, kupujący lub odbiorca zamówienia otrzymuje zawiadomienie o przejściu umożliwiające odbiór przesyłki w miejscu wskazanym w tym zawiadomieniu w terminie od 10 do 14 dni.

 • Chronopost:

Przesyłka zawierająca zamówione i opłacone produkty jest dostarczana przez Chronopost za podpisem elektronicznym potwierdzenia odbioru przez kupującego lub odbiorcę zamówienia.

Na dzień przed dostawą Chronopost informuje kupującego e-mailem, że dostawa jest przeznaczona dla niego. W przypadku braku dostępności kupujący ma możliwość przełożenia dostawy na późniejszy termin lub zmiany miejsca dostawy (bezpieczne miejsce, sąsiad, punkt lokalny). W dniu dostawy kupujący otrzymuje powiadomienie wskazujące przedział czasowy dostawy i ponownie oferując przełożenie lub zmianę miejsca dostawy. W przypadku udostępnienia przesyłki w punkcie lokalnym, kupujący lub odbiorca zamówienia ma wskazany przez Chronopost czas na odbiór przesyłki. Po tym czasie paczka zostanie zwrócona do Welkit.

Elektroniczne potwierdzenie odbioru podpisane przy odbiorze przesyłki przez kupującego, odbiorcę zamówienia lub osobę wskazaną przez kupującego lub odbiorcę zamówienia, stanowi dowód doręczenia przez Welkit i otrzymania przez kupującego lub odbiorcę przesyłki kolejność zamawianych produktów. Żaden spór dotyczący samej dostawy nie jest możliwy, jeśli paczka wydaje się być dostarczona, a system komputerowy przewoźnika (migający) jest autentyczny. 

Dostawa ekspresowa za pośrednictwem Chronopost jest ważna tylko na terenie Francji metropolitalnej z wyłączeniem Korsyki.

Dostawa punktu przekaźnikowego

Przesyłka zawierająca zamówione i opłacone produkty jest deponowana w punkcie odbioru wskazanym przez kupującego podczas składania zamówienia.

Nabywca zamówienia ma 8 dni od otrzymania e-maila informującego o dostępności jego przesyłki we wskazanym punkcie przekaźnikowym na jej odbiór. Wycofanie jest możliwe tylko za okazaniem dokumentu tożsamości i podpisem kupującego lub odbiorcy zamówienia.

Podpis złożony przez kupującego lub odbiorcę zamówienia jest dowodem otrzymania przez kupującego lub odbiorcę zamówienia zamówionych produktów. Nie jest możliwy spór dotyczący samej dostawy, przesyłkę można odebrać tylko po okazaniu dowodu tożsamości.

5.2.2 Dostawa poza kontynentalną Francję

Jesteśmy w stanie wysłać Twoje zamówienia w dowolne miejsce na świecie, czy to w Europie, na terytoriach zamorskich, czy na arenie międzynarodowej.

W przypadku wszystkich przesyłek poza Francję kontynentalną wysokość kosztów wysyłki jest obliczana na podstawie wagi paczki i kraju przeznaczenia. Koszty dostawy zostaną wyświetlone w Twoim koszyku przed opłaceniem zamówienia.

W związku z tym warunki dostawy różnią się w zależności od kraju.

Zasadniczo przy dostawie dokument dystrybucji lub potwierdzenie odbioru musi zostać podpisane przez kupującego lub odbiorcę zamówienia. To potwierdzenie odbioru jest dowodem dostarczenia przez Welkit oraz odbioru zamówionych produktów przez kupującego lub odbiorcę zamówienia.

5.2.3 Dostawa do wojskowego sektora pocztowego

Każde zamówienie wysłane do Sektora Pocztowego będzie fakturowane bez podatku VAT (dodatkowe koszty wysyłki). Podane na stronie ceny zawierają podatek VAT, zwrot podatku VAT nastąpi w ciągu 48 godzin roboczych po zatwierdzeniu zamówienia.

Dostawy do Wojskowego Sektora Pocztowego mogą być realizowane tylko przez Colissimo. La Poste zajmuje się dostawą paczki kupującego z naszych magazynów w Guer do Poste Aux Armées w Vincennes, która następnie przejmuje przesyłkę, aby dostarczyć ją do obszaru. Ta trasa może czasami być dość długa, ponieważ zależy od odległości i częstotliwości wojskowych promów powietrznych. Zawartość paczki jest ubezpieczona, ubezpieczenie to jest w pełni obsługiwane przez Welkit, dzięki czemu kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów transportu, a jego zamówienie podróżuje bezpiecznie. 

Uwaga: od czerwca 2003 roku we wszystkich sektorach poczty wojskowej zabroniony jest transport materiałów zawierających ostrze lub aerozol.

5.2.4 Czas dostawy

Terminy dostaw rozpoczynają się w momencie potwierdzenia zamówienia.

Uwaga, wskazane poniżej terminy są ogłaszane w zależności od dostępności artykułów. Uwzględniają czas przygotowania 0-2 dni roboczych na dostawę standardową do domu, SP lub punktu przekaźnikowego oraz 0-1 dni roboczych na dostawę ekspresową do domu lub przekaźnika.

Wysyłka do Francji metropolitalnej:

 • Ekspresowa dostawa do domu (poza Korsyką): od 24 do 48 godzin roboczych
 • Standardowa dostawa do domu: od 2 do 4 dni roboczych
 • Dostawa do punktu przekaźnikowego Colissimo: od 2 do 5 dni roboczych

Wysyłanie do sektora poczty wojskowej: 

 • Czas dostawy różni się w zależności od czasu doręczenia przesyłki przez La Poste do La Poste Aux Armées oraz lokalizacji sektora pocztowego.

Wysyłka poza Francję Metropolitalną: 

 • Colissimo Outre Mer (DOM-TOM): od 5 do 7 dni w zależności od miejsca przeznaczenia (z wyłączeniem wszelkich czynności celnych).
 • Colissimo International: od 5 do 15 dni (w zależności od kraju przeznaczenia i z wyłączeniem wszelkich odpraw celnych).
5.2.5 Paczka zwrócona do nadawcy / NPAI

Jeżeli przesyłka nie zostanie odebrana w terminie wskazanym na awizo, przesyłka jest zwracana do Welkit. W takim przypadku kupującemu zostanie zwrócona kwota zamówienia, po potrąceniu kosztów dostawy, tą samą formą płatności, jak za zakup.

5.2.6 Udział w kosztach wysyłki

Koszty dostawy i przygotowania różnią się w zależności od:

 • Przewoźnik odpowiedzialny za Twoje zamówienie: So Colissimo, Chronopost lub przewoźnik specjalistyczny.
 • Wybrana opcja dostawy.

Opłaty za dostawę, które dotyczą Twojego zamówienia, możesz wyświetlić w swoim koszyku przed opłaceniem zamówienia.

5.3 PRZEPISY PODATKOWE I CELNE

Koszty odprawy celnej, opłaty portowej, akcyzy i inne dodatkowe koszty, które mogą wyniknąć z zastosowania specyficznych dla każdego kraju reguł importowych, są w gestii kupującego. Podatki te nie mogą być obliczane przez Welkit i nie są uwzględniane w ostatecznej kwocie zamówienia.

Uwaga: kupujący musi zamawiać produkty zgodnie z ustawodawstwem kraju przeznaczenia. Na przykład w Szwajcarii nie są dozwolone noże, pałki, aerozole ani żaden system obronny.

5.3.1 Przesyłki wewnątrz EWG

W żadnym wypadku przesyłka nie może być sprzedawana bez cła, jeśli kraj przeznaczenia jest częścią Unii Europejskiej.

5.3.2 Przesyłki poza EWG

W przypadku krajów, które nie są częścią EWG, Welkit dokonuje sprzedaży wolnej od podatku, tzn. wszystkie oferowane pozycje zostaną pomniejszone o francuski podatek VAT (20% lub 5,5% w przypadku książek).

Warto wiedzieć: w niektórych przypadkach kupujący może zostać uznany za importera i zobowiązany do uiszczenia obowiązujących opłat celnych, a także podatku VAT kraju docelowego. Welkit nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie tych różnych podatków w stosownych przypadkach i nie będzie zobowiązany do zwrotu tych kosztów.

5.3.3 Przesyłki do DOM-TOM

Sprzedaż jest zwolniona z podatku, jednak w większości przypadków kupujący będzie musiał zapłacić podatek właściwy dla DOM i TOM, który jest opłatą dokującą.Podatek ten zależy od wartości przesyłki i zostanie zafakturowany na kupującego lub gdzie obowiązujące odbiorcę zamówienia, przez La Poste po dostarczeniu paczki. Welkit nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie tych różnych podatków i nie będzie zobowiązany do ich zwrotu.

5.3.4 Zwrot podatku VAT

Podane na stronie ceny zawierają podatek VAT, zwrot podatku VAT nastąpi w ciągu 48 godzin roboczych po zatwierdzeniu zamówienia.

5.4 ANOMALIA, USZKODZENIA, UTRATA PACZKI

5.4.1 Postanowienia ogólne

Kupujący lub odbiorca zamówienia proszony jest o sprawdzenie widocznego stanu przesyłki i produktów przy odbiorze.

W przypadku anomalii związanej z opakowaniem (uszkodzone opakowanie, otwarte opakowanie, ślad po płynie itp.) lub zamówionego produktu (brak produktu, produkt uszkodzony), kupujący lub odbiorca zamówienia musi bezwzględnie postępować zgodnie z procedurami opisanymi poniżej (art. 5.4.2 i 5.4.3. niniejszych OWS), które odpowiadają warunkom zamówienia. Niezastosowanie się do odpowiedniej procedury wyklucza regres w stosunku do przewoźnika i Welkit. W szczególności kupujący nie może domagać się zwrotu pieniędzy. Kupujący lub odbiorca zamówienia nie może również żądać od Welkit ponownego dostarczenia zamówionych produktów.

Kupujący lub odbiorca zamówienia może również skontaktować się z Obsługą Klienta Welkit, aby dowiedzieć się, jak zwrócić uszkodzony produkt(y). Kupujący musi wtedy postępować zgodnie z procedurą zwrotu uszkodzonych produktów, którą może wskazać Dział Obsługi Klienta Welkit. W przeciwnym razie kupujący nie może domagać się zwrotu ani wymiany danych produktów.

5.4.2 Procedury, których należy przestrzegać w przypadku uszkodzenia przesyłki

Dostawa do domu

Jeżeli doręczyciel jest obecny:

 • Odmów dostawy i niezwłocznie zgłoś wszystkie zastrzeżenia dotyczące wykrytej anomalii w sposób jasny i szczegółowy. Zastrzeżenia te muszą być wskazane przez nabywcę lub odbiorcę zamówienia na odbiorze przesyłki przez doręczyciela.
 • Zgłoś odmowę do Działu Obsługi Klienta Welkit pocztą elektroniczną na adres contact@welkit.com.

Jeżeli doręczyciel nie jest obecny:

Nie otwieraj opakowania. Uwaga: otwarcie paczki wyklucza jakiekolwiek regresy przeciwko Welkit.

 • Zwróć nieotwartą paczkę na pocztę w ciągu pięciu dni roboczych od doręczenia
 • Stwórz z La Poste „raport o fałszerstwie”.
 • Zgłoś odmowę do Działu Obsługi Klienta Welkit pocztą elektroniczną na adres contact@welkit.com.

Zgłoszenia incydentów i sformułowania zastrzeżeń należy dokonać najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty dostawy.

Dostawa do punktu przekaźnikowego lub do sektora poczty wojskowej:

 • Nie przyjmuj przesyłki. Uwaga: otwarcie paczki wyklucza jakiekolwiek regresy przeciwko Welkit.
 • Zgłaszaj stwierdzone uszkodzenia lub braki oraz formułuj wszelkie reklamacje i zastrzeżenia do Działu Obsługi Klienta Welkit drogą mailową na adres contact@welkit.com.

Dostawa międzynarodowa:

 • Nie otwieraj opakowania. Uwaga: otwarcie paczki wyklucza regres w stosunku do lokalnej poczty, ColiPoste i Welkit.
 • Zwróć nieotwartą paczkę do lokalnego urzędu pocztowego w ciągu pięciu dni roboczych od dostawy
 • Utwórz raport o anomaliach (nazwa różni się w zależności od kraju)
 • Zgłoś anomalię do działu obsługi klienta Welkit pocztą elektroniczną na adres contact@welkit.com.

Zgłoszenia incydentów i sformułowania zastrzeżeń należy dokonać jak najszybciej, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty dostawy.

5.4.3 Procedura, której należy przestrzegać w przypadku braku lub uszkodzenia produktu

Kupujący lub odbiorca zamówienia jest zobowiązany zgłosić brak lub pogorszenie stanu produktu do Biura Obsługi Klienta Welkit e-mailem na adres contact@welkit.com najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty dostawy.

Dział Obsługi Klienta Welkit może zażądać wszelkich informacji dotyczących tożsamości kupującego lub odbiorcy zamówienia i przeprowadzić przy tej okazji użyteczną weryfikację.

ARTYKUŁ 6 - PRAWO DO ODSTĄPIENIA

6.1 OKRES KARENCJI

Welkit wydłuża ustawowy termin odstąpienia od umowy z 14 (czternastu) dni do 100 (sto) dni od dnia otrzymania przesyłki zawierającej zamówione produkty, aby kupujący mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy bez konieczności uzasadniania swojej decyzji*.

*Z wyjątkiem kart podarunkowych i produktów ze specjalną dostawą, takich jak mocne szafki. W takim przypadku, zgodnie z art. L. 221-18 Kodeksu konsumenckiego, kupujący ma 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania przesyłki zawierającej zamówione produkty, aby skorzystać z przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy bez konieczność uzasadnienia swojej decyzji, pod warunkiem jednak, że karta podarunkowa nie została wykorzystana w całości lub w części przed upływem tego terminu. Rzeczywiście, w tym przypadku nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub zwrotu pieniędzy w jakiejkolwiek formie.

Zgodnie z art. L.221-28 Kodeksu konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy nie może być wykonywane w przypadku zamówień dotyczących:

 • Dostawa towarów, które zostały otwarte po dostarczeniu i których nie można zwrócić ze względu na higienę lub ochronę zdrowia,
 • Dostawa towarów wykonanych według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie spersonalizowanych.

Kupujący korzystający z prawa odstąpienia od umowy na warunkach przewidzianych w niniejszym artykule w zakresie czasu i sposobów zwrotu produktów, może uzyskać zwrot pieniędzy, notę kredytową lub wymianę produktów zwróconych z zamówienia.

6.1.1 Zwrot i nota kredytowa

Gdy zwrot uprawnia do zwrotu pieniędzy lub kredytu, jest on równy cenie zakupu zwracanego produktu.

Zwrot środków następuje na środek płatności użyty przy składaniu zamówienia, natomiast kredyt generowany jest w formie wirtualnej karty podarunkowej.

Termin otrzymania zwrotu lub noty kredytowej wynosi 10 dni roboczych od otrzymania zwrotu.

Ważne: Opłaty za dostawę w jedną stronę nie podlegają zwrotowi.

6.1.2 Wymiana

W zależności od rodzaju produktu i dostępności zapasów Welkit oferuje kupującemu możliwość wymiany zwracanego produktu(ów). Produkt życzywymieniany przedmiot należy wymienić podczas procedury zwrotu online.

6.2 WARUNKI ZWROTU

 • Produkt jest niezgodny z zamówieniem lub nie pasuje.

Aby wniosek o zwrot został zaakceptowany, produkt musi zostać zwrócony nowy, kompletny, bez śladów zużycia iw oryginalnym opakowaniu. Akcesoria (kabel zasilający, osłona obiektywu, etui itp.) sprzedawane z produktem muszą również znajdować się w oryginalnym opakowaniu produktu. Np. para butów nie może być zwrócona z oryginalnym pudełkiem lub opakowaniem jako jedyne opakowanie, konieczne będzie dodatkowe pudełko lub worek wysyłkowy (opakowanie nie może być oznaczone taśmą). W przypadku niespełnienia tych warunków zwrot towaru zostanie uznany za niezgodny i nie będzie podlegał zwrotowi ani wymianie przez Welkit.

 • Produkt jest wadliwy.

Procedura zwrotu jest realizowana online za pośrednictwem udostępnionej w tym celu platformy utworzonej na stronie Welkit.

Ważne: za transport zwracanych produktów odpowiada kupujący.

6.3 PROCEDURA ZWROTU

Aby zwrócić przedmiot, kupujący lub, w stosownych przypadkach, odbiorca zamówienia musi rozpocząć procedurę zwrotu online za pośrednictwem udostępnionej w tym celu platformy utworzonej na stronie Welkit.

6.4 KOSZTY ZWROTU

Koszty zwrotu są bezpłatne dla następujących krajów: Francja metropolitalna, Belgia, Niemcy, Luksemburg, Monako, Andora, bez względu na powód zwrotu.

Ważne: w przypadku zwrotów z DOM-TOM i innych krajów w obrębie EWG i poza nim, koszty zwrotu ponosi kupujący lub, w stosownych przypadkach, odbiorca zamówienia.

6.5 NIEPRAWIDŁOWE LUB NIEZGODNE ZWROTY

W przypadku nieprawidłowego zwrotu lub jeśli kupujący lub w stosownych przypadkach odbiorca zamówienia nie przeczytał lub nie zastosował się do powyższych instrukcji, zwrot zamówienia zostanie uznany za niezgodny i traktowany jako taki.

ARTYKUŁ 7 - GWARANCJE

7.1. GWARANCJE PRAWNE

Wszystkie produkty sprzedawane w serwisie korzystają z prawnej gwarancji zgodności (zdefiniowanej w art. L217-4 i nast. Kodeksu Konsumenta) oraz gwarancji na wady ukryte (zdefiniowanej w art. 1641 i nast. Kodeksu Cywilnego), co pozwala Kupujący do bezpłatnego zwrotu dostarczonych wadliwych lub niezgodnych produktów.

7.1.1 Prawna gwarancja zgodności

Francuski kodeks konsumencki zawiera następujące elementy prawnej gwarancji zgodności:

 • Artykuł L217-4: „Sprzedawca dostarcza towary zgodne z umową i ponosi odpowiedzialność za wszelkie niezgodności istniejące w momencie dostawy. Ponosi on również odpowiedzialność za wszelkie niezgodności wynikające z opakowania, instrukcji montażu lub instalacji, jeżeli zostało to na niego naliczone umową lub zostało wykonane na jego odpowiedzialność. »
 • Artykuł L217-5: „Towar jest zgodny z umową: 1° Jeśli nadaje się do użytku zwykle oczekiwanego od podobnego towaru oraz, w stosownych przypadkach: - jeśli odpowiada opisowi podanemu przez sprzedawcę i ma właściwości, które przedstawił kupującemu w postaci próbki lub modelu; - jeżeli posiada cechy, których nabywca może zgodnie z prawem oczekiwać, biorąc pod uwagę publiczne oświadczenia składane przez sprzedawcę, producenta lub jego przedstawiciela, w szczególności w reklamie lub etykietowaniu; 2° Lub jeśli ma cechy określone za obopólną zgodą stron lub nadaje się do jakiegokolwiek specjalnego zastosowania, o które prosi kupujący, o którym zwrócono uwagę sprzedającemu i które ten zaakceptował. »
 • Artykuł L217-12: „Czynność wynikająca z braku zgodności jest przedawniona przez dwa lata od dostawy towaru”.
7.1.2 Gwarancja na wady ukryte

Francuski kodeks cywilny przewiduje w zakresie rękojmi za wady ukryte:

 • Art. 1641 Kodeksu Cywilnego: „Sprzedawca jest związany rękojmią z tytułu wad ukrytych rzeczy sprzedanej, które czynią ją niezdatną do użytku, do którego jest przeznaczona, lub które w ten sposób ograniczają to użycie, że kupujący nie nie nabył lub dałby tylko mniejszą cenę, gdyby je znał. »
 • Art. 1648 Kodeksu Cywilnego: „Powództwo z tytułu wad odbiorczych musi być wytoczone przez kupującego w ciągu dwóch lat od stwierdzenia wady. W przypadku przewidzianym w art. 1642-1 powództwo należy wytoczyć, pod rygorem wykluczenia, w ciągu jednego roku od dnia, w którym sprzedawca może być zwolniony z widocznych wad lub niezgodności. »
7.1.3 Zrzeczenie się gwarancji

Produkty modyfikowane, naprawiane, integrowane lub dodawane przez kupującego są wyłączone z gwarancji. Gwarancja nie obejmuje wad widocznych. Gwarancja nie obejmuje produktów uszkodzonych podczas transportu lub w wyniku niewłaściwego użytkowania.

7.2 REALIZACJA GWARANCJI PRAWNYCH

Działając jako prawna gwarancja zgodności,'Kupujący :

 • ma okres dwóch lat od wydania nieruchomości do działania;
 • może dokonać wyboru między naprawą lub wymianą towaru, z zastrzeżeniem warunków kosztowych przewidzianych w art. L217-9 Kodeksu konsumenckiego;
 • jest zwolniona z obowiązku przedstawienia dowodu istnienia niezgodności towarów w ciągu sześciu miesięcy od daty dostawy towarów. Okres ten zostaje przedłużony do dwudziestu czterech miesięcy od 18 marca 2016 r., z wyjątkiem towarów używanych.

Prawna gwarancja zgodności obowiązuje niezależnie od udzielonej gwarancji handlowej.

Kupujący może zdecydować o realizacji gwarancji za wady ukryte rzeczy sprzedanej w rozumieniu art. 1641 Kodeksu Cywilnego. W takim przypadku może wybrać między rozstrzygnięciem sprzedaży a obniżeniem ceny sprzedaży zgodnie z art. 1644 kc.

W przypadku jakichkolwiek wniosków dotyczących gwarancji prawnych, Kupujący musi następnie skontaktować się z Obsługą Klienta Welkit za pośrednictwem sekcji Skontaktuj się z nami.

7.3 KONSEKWENCJE REALIZACJI GWARANCJI

W ramach prawnej gwarancji zgodności Welkit zobowiązuje się, według wyboru kupującego:

 • Albo wymienić produkt na identyczny produkt w zależności od dostępnych stanów magazynowych,
 • Do zwrotu ceny produktu, jeśli wymiana produktu okaże się niemożliwa.

W ramach gwarancji prawnej na wady ukryte Welkit, w zależności od wyboru Kupującego, zobowiązuje się, po dokonaniu oceny wady:

 • Albo w celu zwrotu pełnej ceny zwracanego produktu,
 • Albo do zwrotu części ceny produktu, jeśli kupujący zdecyduje się zatrzymać produkt.

7.4 GWARANCJA HANDLOWA

Niektóre produkty sprzedawane w serwisie Welkit objęte są dodatkową gwarancją handlową oferowaną przez producenta, której czas trwania jest podany na stronie produktu lub na jego opakowaniu. Niniejsza gwarancja obejmuje części i robociznę, ale nie ma zastosowania w przypadku niewłaściwego użytkowania, pogorszenia jakości lub zaniedbania.

Za gwarancję handlową odpowiada producent, Welkit nie wykonuje żadnych napraw ani wymiany części, dlatego Welkit może skontaktować kupującego jedynie z serwisem gwarancyjnym producenta danego produktu. 

Uwaga: Welkit nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy producent nie zastosuje swojej gwarancji handlowej, w razie potrzeby Welkit nie jest zatem zobowiązany do wymiany danego produktu ani do zwrotu całości lub części ceny zwróconego produktu.

ARTYKUŁ 8 - ZACHOWANIE WŁASNOŚCI

Welkit zachowuje pełne prawo własności do sprzedanych produktów do czasu pełnej zapłaty pełnej ceny, w tym kwoty głównej, kosztów, podatków i obowiązkowych składek.

ARTYKUŁ 9 - WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Marka Welkit, a także wszystkie ilustracje, obrazy i logo oraz wszelkie treści pojawiające się na stronie są i pozostaną wyłączną własnością Welkit lub posiadacza danych praw własności intelektualnej.

Jakakolwiek całkowita lub częściowa reprodukcja, modyfikacja lub wykorzystanie tych marek, ilustracji, obrazów i logo lub jakiejkolwiek innej zawartości strony z jakiegokolwiek powodu i na jakimkolwiek nośniku, bez wyraźnej, pisemnej i uprzedniej zgody Welkit lub właściciela praw intelektualnych dane mienie jest surowo zabronione. To samo dotyczy wszystkich praw autorskich, projektów i modeli, patentów pojawiających się i/lub używanych na stronie.

ARTYKUŁ 10 - PODPIS I DOWÓD

Welkit zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa witryny i działa na rzecz ochrony danych osobowych swoich klientów, ale kupujący musi również zachować bezpieczeństwo swoich danych osobowych, nie ujawniając nikomu swojej nazwy użytkownika (adresu e-mail) i/lub hasła. hasło regularnie. W związku z tym Welkit nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji dotyczących kupującego jakiejkolwiek osobie, która użyła jego nazwy użytkownika i/lub hasła. W związku z tym użycie nazwy użytkownika i/lub hasła kupującego będzie warte dowodu jego tożsamości, a po zatwierdzeniu zamówienia zapłacenie odpowiednich kwot. Welkit w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieuczciwe wykorzystanie tych informacji. Podanie numeru karty kredytowej i ostateczne zatwierdzenie zamówienia będzie dowodem przyjęcia tego zamówienia i będzie warte zapłaty sum poniesionych przez zajęcie produktów widniejących na zamówieniu. Rejestry komputerowe, przechowywane w systemach komputerowych Welkit i jego partnerów, będą traktowane jako dowód komunikacji, zamówień i płatności dokonywanych między stronami.

Strony zgadzają się, że wszystkie dane, informacje, pliki i wszelkie inne elementy cyfrowe wymieniane między stronami będą stanowić dopuszczalne, ważne, wykonalne dowody i będą miały moc dowodową aktu prywatnego.

Strony zobowiązują się nie kwestionować dopuszczalności, ważności, sprzeciwu lub mocy dowodowej wyżej wymienionych elementów natury lub w formie elektronicznej, ze względu na ich elektroniczny charakter. O ile nie zostanie udowodnione inaczej, elementy te będą ważne i wykonalne między stronami w ten sam sposób, na tych samych warunkach i z taką samą mocą dowodową, jak każdy dokument, który zostałby sporządzony, otrzymany lub przechowywany na piśmie.

ARTYKUŁ 11 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ

11.1 POJEMNOŚĆ

Kupujący przed złożeniem zamówienia oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, co pozwala mu na prowadzenie działalności na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży. Welkit w żadnym wypadku nie może być zobowiązany do weryfikacji zdolności prawnej odwiedzających i kupujących. W związku z tym, jeśli osoba nie posiadająca zdolności do czynności prawnych zamówiła artykuły w serwisie, jej prawni opiekunowie (w szczególności rodzice, opiekunowie) ponoszą pełną odpowiedzialność za to zamówienie i powinni w szczególności honorować cenę.

11.2 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Odpowiedzialność Welkit z tytułu zobowiązań wynikających z niniejszych OWS nie może być zaangażowana w przypadku, gdy niewykonanie swoich zobowiązań można przypisać działaniu osoby trzeciej, nawet jeśli jest to przewidywalne, z winy kupującego lub zaistnienia zdarzenie siły wyższej zdefiniowane przez sądy francuskie lub jakiekolwiek inne zdarzenie, które nie podlegało wyłącznej kontroli Welkit. Informacje dostępne na stronie są dostarczane „TAK JAK SĄ” bez jakiejkolwiek gwarancji, dorozumianej lub wyraźnej, dotyczącej w szczególności integralności, dokładności, aktualności, nienaruszalności, dostępności, wiarygodności lub kompletności informacji, produktów, akcesoriów lub usług pojawiających się w witrynie Welkit lub ich przydatności do użytku, jaki kupujący planuje z nich skorzystać. WELKIT ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE, PRZEWIDYWALNE LUB NIE, SPOWODOWANE KORZYSTANIEM Z WITRYNY. W PRZYPADKU GDY ODPOWIEDZIALNOŚĆ WELKIT POWINNA BYĆ USTALONA I WYNIKAJĄCA Z PRZYCZYNY USZKODZENIA PONIESIONEGO PRZEZ KUPUJĄCEGO I PRZYPISANA WYŁĄCZNIE DO ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA, JEST OGRANICZONA DO KWOTY ZAMÓWIENIA ZAPŁACONEJ PRZEZ KUPUJĄCEGO. Wszelkie reklamacje złożone przez użytkownika, w tym jakiegokolwiek kupującego, przeciwko Welkit muszą być zgłoszone w ciągu 6 miesięcy od zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.

ARTYKUŁ 12 - PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Welkit zbiera dane osobowe od kupującego, a także, w stosownych przypadkach, odbiorcy zamówienia. Cele, odbiorcy, okresy przechowywania i warunki, na jakich Welkit gromadzi i przetwarza dane osobowe, zostały przedstawione w polityce prywatności serwisu, która szczegółowo opisuje wszelkie informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych, a także związane z tym prawa zainteresowanych osób. zabiegi.

ARTYKUŁ 13 - ZMIANY

Welkit zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji Ogólnych Warunków Sprzedaży bez uprzedzenia. Aby otrzymać informacje o tych możliwych modyfikacjach, Welkit radzi kupującemu i ogólnie każdemu użytkownikowi, aby regularnie zapoznawał się z Regulaminem, uwagami prawnymi i ogólnymi warunkami użytkowania oraz polityką prywatności witryny. Zamówienie podlega warunkom obowiązującym w chwili składania zamówienia.

ARTYKUŁ 14 – OGÓLNE

14.1 NIEWAŻNOŚĆ CZĘŚCIOWA

Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych OWS zostanie uznane za nieważne lub uznane za takie na mocy prawa, rozporządzenia lub w wyniku ostatecznej decyzji właściwej jurysdykcji, pozostałe postanowienia zachowają pełną moc i zakres.

14.2 NIEZRZECZENIE SIĘ

Fakt, że jedna ze stron nie powołuje się na naruszenie któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w niniejszych OWS, nie może być interpretowany na przyszłość jako zrzeczenie się tego obowiązku.

14.3 WŁAŚCIWE PRAWO I JURYSDYKCJA

Wszelkie spory związane z interpretacją i wykonaniem niniejszych ogólnych warunków sprzedaży podlegają prawu francuskiemu. W przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia spór zostanie skierowany do Sądu Gospodarczego w Vannes.

14.4 CZAS TRWANIA

Regulamin obowiązuje przez cały okres obowiązywania produktów oferowanych przez firmę Welkit do końca okresów gwarancyjnych. W każdym razie klauzula „odpowiedzialności” pozostanie w mocy po rozwiązaniu OWS.